OSO Saga S 200 liter varmtvannsbereder

På lager

kr 11 000,00

Prisen inkluderer kjøring til og fra arbeidsstedet, arbeid og levering av OSO Saga S 200 liter varmtvannsbereder med standard tilkoblinger og bortkjøring av eksisterende bereder. Dersom gamle koblinger ikke passer med ny bereder kommer arbeid med omlegging og materiell som tillegg.
Forutsetninger:

Den eksisterende berederen må stå lett tilgjengelig slik at rørleggeren enkelt kan ta den ut. Det er sluk i rommet berederen skal stå. Dersom det ikke er sluk i rommet er det krav om montering av waterguard. Dette er ikke inkludert i prisen. Elektrisk arbeid er ikke inkludert. Se eget punkt om forutsetninger for prisen.