Oras Safira servantbatteri

På lager

kr 3 200,00

Oras Safira servantkran.

Prisen inkluderer demontering av eksisterende servantbatteri og montering av nytt servantbatteri og kjøring til og fra arbeidsstedet.
Se eget punkt om forutsetninger for prisen.