Oras Safira kjøkkenbatteri med avstengning

På lager

kr 4 500,00

Oras Safira kjøkkenbatteri med avstengning til oppvaskmaskin.

Prisen inkluderer rørlegger, kjører til og fra arbeidsstedet, demontering av eksisterende kjøkkenbatteri og montering av nytt kjøkkenbatteri og tilkobling til oppvaskmaskin.
Se eget punkt om forutsetninger for prisen.