Oras frostfri utekran

På lager

kr 4 500,00

Prisen inkluderer bytte av eksisterende utekran til en ny frostfri utekran med nødvendige deler, montering av avstengningsventil på innsiden av veggen for ekstra sikkerhet og kjøring til og fra arbeidsstedet.

Se eget punkt om forutsetninger for prisen.