Gustavsberg Nautic 5500

På lager

kr 7 000,00

Gustavsberg Nautic 5500 toalett med soft close sete.

Prisen gjelder levering og montering av Gustavsberg Nautic 5500 gulvstående toalett med s-lås, soft close sete og nødvendige deler, kjøring til og fra arbeidsstedet og bortkjøring av eksisterende toalett.
Se eget punkt om forutsetninger for prisen.